Archives

Zápas se stavebním úřadem (S02E02)

Předevčírem jsem dostal novou dokumentaci a včera ji ještě za tmy odnesl na SÚ, kde paní referentka zavrněla blahem, a poslala mě na odbor životního prostředí, kde zrovna nikdo byl. Nechal jsem tam tedy telefonní číslo a šel domů.

Po poledni mi zazvonil telefon a v něm nesmírně milá paní, která si vyžádala dva různé papíry. Jednak žádost o stanovisku odboru životního prostředí ke stavbě komína a také žádost o stanovisko ke stavebnímu řízení a jeho vztahu k čistotě ovzduší.

Pikantní na celém telefonátu byla skutečnost, že z dodaného seznamu odpadů (viz minulý díl) paní usoudila, že budeme stavět novostavbu na zelené louce, a dům vytápět kotlem na tuhá paliva (zmínila např. Dakon).

Když jsme si vše vysvětlili a společně se celé věci zasmáli, dohodli jsme se, že na podatelnu dám zmíněné dvě žádosti a budu počítat s tím, že a) bude potřeba posoudit, jak bude svedena jímka kondenzátu z komína a zda to nebude vadit kanalizaci, b) bude při kolaudaci třeba předložit protokol o naložení s odpady od realizační firmy, tedy kamnáře.

Bod A je zajímavý v tom, že jímka je projektována s originálním komínem Schiedel, ale kamnář mi žádnou jímku v nabídce neuváděl. Takže vlastně nevím, jestli tam nějaká bude. Bod B je pak zajímavý tím, že nevím, zda kamnář vůbec něco takového umí vystavit v patřičné formě.

Inu, všechno to časem zjistíme.

Zajímavé je, že v žádostech o posouzení ovzduší je nutno uvádět topidlo, tedy zdroj znečištění. V projektu jsou psaná kamna Morso S12, ale na téměř 100 % vím, že to nakonec budou kamna Jotul F163C. Do žádosti jsem tedy napsal oboje – jsem zvědav, jak to dopadne. Paní se i zmínila o tom, že pokud se koupí něco jiného, nevadí to, pokud bude produkt vykazovat stejné parametry. Což souhlasí. Aspoň něco.

Ačkoli jsem komín plánoval až na jaro 2015, tajně jsem doufal, že bychom už mohli zapálit ohýnek o Vánocích. Tato představa ale už teď bere za své :).

No comments